Opiekunowie naszego As Radia z nagrodami podczas Święta Edukacji Narodowej!

Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, w ramach której działa Akademickie Studio Radiowe oraz Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa, ma powody do dumy, ponieważ cztery osoby zostały wyróżnione.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
– wyróżniony nagrodą Rektora indywidualną stopnia I za działalność badawczo-naukową w 2022 rok

dr hab. Anna Musialik-Chmiel, prof. UE
– wyróżniona nagrodą Rektora indywidualną II stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz za szczególne osiągnięcia naukowe w 2022 roku
– uhonorowana za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (odznaczenie państwowe).

dr Anna Losa oraz mgr Ilona Ptak
– wyróżnione nagrodą Rektora zespołową II stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2022 roku.

Pozostałych laureatów można poznać na stronie Uczelni

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy przekonani, że nasze działania będą dostrzeżone również w kolejnych latach.