Nowy numeru zinu studenckiego „PonadTO”!

Kolejny numer zinu studenckiego „PonadTO” jest już dostępny! Redakcję tworzą ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem działają w sekcji kreatywnej Koła Naukowego Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W aktualnym numerze możecie zagłębić się w studenckie pasje związane z tworzeniem narracji (m.in. poprzez szkice, fotografię, prozę i poezję).

Życzymy inspirującej lektury!