„Życie zmienia naukę” – 11. edycja konferencji ESOF

EuroScience Open Forum (ESOF) to największa konferencja w Europie, która oferuje przestrzeń do prowadzenia interdyscyplinarnych i przekrojowych debat, na temat kultury naukowej, badań i innowacji, zarówno dla społeczności naukowej, jak i społeczeństwa. Tegoroczny temat przewodni konferencji stanowiło hasło „Życie zmienia naukę”. Zobaczcie, co czekało na uczestników podczas tych 4 intensywnych dni, pełnych dyskusji i praktycznych warsztatów!

 

 

 

Konferencja EuroScience Open Forum jest organizowana od 2004 roku, wyłącznie w miastach posiadających tytuł European City of Science. Aktualnie są to: Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza, Triest, Lejda i Katowice.

Pierwszy dzień konferencji (12 czerwca br.) rozpoczęła ceremonia otwarcia, podczas której głos zabrał m.in. prof. Michał Daszykowski (Uniwersytet Śląski), koordynator programu ESOF24

„[…] nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób, w tym naszych wybitnych prelegentów, którzy zdecydowali się wesprzeć tę konferencję swoim aktywnym udziałem. Równie ważna jest szeroka publiczność – prawie 2700 osób. Bez Was nasza praca jako naukowców nie ma sensu. Zapewniam, że mamy wiele do zaoferowania podczas tych 3 aktywnych dni. Program jest niezwykle bogaty, obejmuje 530 prelegentów z 36 krajów z całego świata i 224 prezentacje. Zaplanowano 120 różnych aktywności, w tym 10 wykładów plenarnych, 6 sesji plenarnych, 7 seminariów i 90 prezentacji plakatów. Panele dyskusyjne obejmą łącznie 70 sesji, w tym 24 sesje z krótkimi prezentacjami wygłoszonymi przez 64 prelegentów. Równolegle odbędą się 3 wydarzenia towarzyszące: ogłoszenie laureatów Nagrody UE dla nauki obywatelskiej 2024, Zielony rozwój przed nami. Innowacje w energetyce, ICT i zielonym transporcie, organizowane przez horyzontalne punkty kontaktowe Polski Zachodniej […] i oczywiście Europejskie Targi Talentów. Podczas tego wydarzenia wystąpi 77 prelegentów oraz odbędzie się 11 warsztatów i 5 seminariów”. 

Również podczas ceremonii miał miejsce rektorski panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Rektorzy zrzeszeni w Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki:

 • prof. dr hab. Grzegorz Hańderek, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • prof. dr hab. Władysław Szymański, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Rozmowę poprowadził dyrektor kreatywny EMNK 2024 – Łukasz Lamża.

Na zakończenie ceremonii uczestnicy mieli okazję wysłuchania koncertu gitarowego w wykonaniu  Artura Rojka

Wystąpienia z udziałem ekspertów UE

12 czerwca br.:

 • mgr Dominika Kansy, Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, „Adapting Education to the Digital Revolution: Meeting the Demands of the IT Sector in Poland

Mgr D. Kansy omówiła znaczenie integracji kształcenia umiejętności informatycznych z systemem edukacyjnym w erze cyfrowej. Podkreśliła wagę dostosowania programów nauczania do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Ponadto wskazała współpracę z pracodawcami i analizę danych cyfrowych jako kluczowe narzędzia do monitorowania popytu na umiejętności techniczne i kompetencje cyfrowe na rynku pracy, a także obserwowania trendów w sektorze IT. 

 • dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych i dr Piotr Dzik, „Local particularism in the visual identification of cities and communes in the Silesian Voivodeship

Podczas wystąpienia podkreślono znaczenie zarządzania wizerunkiem miast w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, co może wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców. Przeprowadzona analiza logotypów miast województwa śląskiego wykazała dominację lokalnego partykularyzmu w identyfikacji wizualnej, który stanowi przeszkodę w koordynacji komunikatów na poziomie lokalnym i regionalnym. 

13 czerwca br.:

 • dr Bartłomiej Lisicki, Katedra Rachunkowości, „Distance or traditional learning? The impact of the teaching mode at the academic level-case of accounting subjects”

Na podstawie analizy 851 ocen studentów w badanych przedmiotach, przedstawiono wyniki, które wskazują na istotne statystycznie różnice w ocenach z przedmiotu „Rachunkowość”. Różnice te były szczególnie widoczne w podokresach charakteryzujących się różnymi formami nauczania i ukazały wpływ formy prowadzenia zajęć na oceny studentów, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych, m.in. rachunkowości. 

 • dr Hanna Kelm, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, „Empowerment of the frail. Social transformation of care

Podczas prezentacji przedstawiono wyzwania, z jakimi mierzą się państwa członkowskie UE, w tym Polska, w obszarze polityki społecznej. Dr H. Kelm zwróciła uwagę na rosnące problemy demograficzne, społeczne i zdrowotne, z którymi należy się zmierzyć. W odpowiedzi na te wyzwania, prelegentka zaprezentowała ideę deinstytucjonalizacji (DI) usług społecznych jako strategię reformy systemu. 

 • dr Rafał Buładr hab. Monika Foltyn-Zarychtaprof. UE, Katedra Inwestycji, „Social discount rate for the appraisal of intergenerational investments – estimates for CEE EU member countries”

Prelegenci podkreślił kluczową rolę polityki energetycznej w transformacji ku zrównoważonej gospodarce. Przedstawiono dominujące podejście do oceny inwestycji w tym sektorze, oparte na analizie kosztów i korzyści. Omówiona metoda porównuje nakłady z przyszłymi zyskami, wskazując inwestycje maksymalizujące dobrobyt społeczny.

14 czerwca br.:

 • dr Agnieszka Majorek-Gdula, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, „Urban voids

Niewykorzystane przestrzenie miejskie to problem, z którym boryka się wiele miast. Mogą one negatywnie wpływać na estetykę, bezpieczeństwo i wartość nieruchomości. Podczas tej prezentacji omówione zostały przyczyny ich powstania, na przykładzie Katowic. Na zakończenie słuchacze dowiedzieli się o możliwościach i barierach w zagospodarowaniu takich przestrzeni. 

 • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, dr Adam Polko, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, „The impact of green transition on the labour market

Europa dąży do realizacji celów Agendy Zielonego Ładu, stawiając na energię odnawialną. Ta transformacja wiąże się z koniecznością aktywnej adaptacji rynku pracy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego.  Podczas tej prelekcji, eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować rynek pracy do tych zmian, uwzględniając jednocześnie perspektywę pracowników?

Warsztaty z udziałem ekspertów UE

14 czerwca br.:

 • dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych oraz Marta Zwolińska-Budniok [Po co to eko], „Climate Fresk” (Mozaika Klimatyczna) 

Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli wspólnie „mozaikę” obrazującą różne aspekty zmian klimatycznych z wykorzystaniem zestawu kart, z których każda reprezentowała określony komponent systemu klimatycznego. W drugiej części spotkania uczestnicy starali się znaleźć rozwiązania, możliwe do wdrożenia na 3 poziomach: indywidualnym, firmowym i systemowym, w kontekście zmian klimatycznych.

Galeria zdjęć