Spotkania z ekspertami z zakresu finansów, rachunkowości i zmian klimatycznych

W przeciągu ostatniego tygodnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stał się miejscem międzykulturowych i interdyscyplinarnych debat, na tematy związane z finansami, rachunkowością i zmianami klimatycznymi.

Wykłady z zagranicznymi ekspertami

28 czerwca br. odbyły się dwa wykłady, prowadzone przez ekspertów z University of Groningen.

W swoim wystąpieniu pt. „Does greenwashing pay off? Evidence from the corporate market”, prof. Nazim Hussain przybliżył uczestnikom zagadnienie greenwashingu, a także kompleksowo przedstawił wyniki swoich badań. Uczestnicy dowiedzieli się m.in jaki wpływ na koszty obligacji publicznych w USA miało stosowanie przez firmy fałszywych ekologicznych twierdzeń. Skupiając się na branżach wrażliwych na kwestie środowiskowe i firmach o niskiej przejrzystości informacyjnej, prof. Hussain pokazał, jak greenwashing prowadzi do wzrostu ryzyka i zróżnicowania ocen kredytowych. 

Z kolei prof. Reggiego Hooghiemstry dzięki prowadzonym badaniom wykazał, że dostosowanie wynagrodzeń do celów środowiskowych może zachęcać firmy do realizowania celów zrównoważonego rozwoju. Ekspert w swoim wykładzie pt. „How to incentivize executives to pay attention to Climate Change? The (im)possibilities” omówił różnice między krajami, które mogą wpływać na tę relację, oraz przybliżył wyzwania związane z tym zagadnieniem.

Międzynarodowa Konferencja „25th Workshop on Accounting and Finance in Emerging Economies”

W dniach 1-2 lipca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „25th Workshop on Accounting and Finance in Emerging Economies”. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez British Accounting and Finance Association – Accounting and Finance in Emerging Economies Special Interest Group (BAFA), Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów oraz Centrum Ekonomii Zmian Klimatu (CECC).

W komitecie organizatorskim tegorocznej konferencji znaleźli się:

  • prof. Kelum Jayasinghe (Przewodniczący BAFA-AFEE SIG);
  • dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE (koordynatorka CECC);
  • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE (Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów).

W ramach konferencji prowadzone były interdyscyplinarne debaty, których tematyka opierała się na zagadnieniach z zakresu rachunkowości i finansów w gospodarkach wschodzących. Uczestnicy mogli dzielić się swoimi badaniami, wymieniać poglądy i wypracowywać rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb tych krajów.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do:

  • Podniesienia poziomu świadomości na temat wyzwań i możliwości stojących przed gospodarkami wschodzącymi w zakresie rachunkowości i finansów.
  • Zaprezentowania najnowszych badań w tej dziedzinie.
  • Nawiązania kontaktów i współpracy z ekspertami z całego świata.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z konferencji, dostępną na stronie.

Galeria zdjęć